Υπηρεσίες

Ενεργειακά πιστοποιητικά (ΠΕΑ) :

Απαραίτητα σε κάθε πώληση και μίσθωση ακινήτου(πλέον και κάτω των 50 τ.μ. από 01/01/2016) καθώς και για εύρεση τρόπων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου σας. Ο πιστοποιημένος ενεργειακός επιθεωρητής μας είναι διαθέσιμος για να σας παρουσιάσει τα οφέλη της ενεργειακής αναβάθμισης αλλά και για να μάθετε την ενεργειακή κατηγορία του ακινήτου σας.

Τακτοποίηση και νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών :

Για να είστε έτοιμοι να μεταβιβάσετε το ακίνητό σας απαλλαγμένοι από τις αυθαιρεσίες του παρελθόντος και των καθυστερήσεων που αυτές μπορεί να προκαλέσουν στην ολοκλήρωση της πώλησης του.

Ανακαινίσεις :

Είτε πρόκειται για ένα απλό φρεσκάρισμα στα χρώματα των τοίχων, είτε για ριζική ανακαίνιση του ακινήτου σας, οι μηχανικοί μας με τα εξειδικευμένα συνεργεία τους είναι διαθέσιμοι για να σας βοηθήσουν στο να δημιουργήσετε τον χώρο σας όπως τον έχετε φανταστεί.

Νομική διευθέτηση :

Η εταιρεία μας πλαισιωμένη από νομικούς σύμβουλος εξειδικευμένους στις αγοροπωλησίες ακινήτων, σας εξασφαλίζουν την νομιμότητα της συναλλαγής για τα ακίνητα που σας ενδιαφέρουν για αγορά και σας ενημερώνουν για την νομική διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πώληση του ακινήτου σας.

Αναζήτηση και έκδοση εγγράφων από Δ.Υ. :

Οι συνεργάτες νομικοί και μηχανικοί είναι διαθέσιμοι για αναζήτηση και έκδοση εγγράφων από δημόσιες υπηρεσίες όπως πολεοδομία (άδειες, κατόψεις, κλπ), υποθηκοφυλακείο (μεταγραφή, έλεγχος), κτηματολόγιο (μεταγραφή, κτηματογράφηση).

Έλεγχος τίτλων :

Ο έλεγχος στους τίτλους ιδιοκτησίας περιλαμβάνει έλεγχο της νομιμότητας τους, καθώς και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ακινήτου από τα Βιβλία Μερίδων. Αυτός πρέπει να καλύπτει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 20 χρόνων. Ακόμη, ερευνώνται τυχόν «βάρη», όπως υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις κλπ. Διερευνάται επίσης η πιθανή διεκδίκηση του ακινήτου από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή το Δημόσιο.

Διαχείριση μισθώσεων :

Θα είμαστε στο πλάι σας μέχρι την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας. Εάν το επιθυμείτε, θα παραμείνουμε και μετά από αυτήν, καθώς μπορούμε να αναλάβουμε την διαχείριση του ακινήτου και των μισθωμάτων του.

Άδειες καταστημάτων :

Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες για την έκδοση άδειας για τη νέα σας επιχείρηση ή της μεταστεγαζόμενης σε νέο χώρο. Τοπογραφικά: Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να αποκτήσετε εξαρτημένα ή μη τοπογραφικά για οικόπεδα εντός και εκτός σχεδίου.

Θερμογραφικός έλεγχος:

Εξειδικευμένο συνεργείο αποτυπώνει το ακίνητό σας με ειδική θερμογραφική συσκευή. Με αυτή την αποτύπωση μπορείτε να διαπιστώσετε την ανάγκη θερμομόνωσης του καθώς και αστοχίες στην υπάρχουσα μόνωση. Επιπλέον μπορείτε να ανιχνεύσετε διαρροές στις σωληνώσεις ύδρευσης και θέρμανσης ή αστοχίες στην Η/Μ εγκατάσταση.